"Fashion: Primary Red". Oil. Canvas. 24Kt Gold leaf. Swarovski Elements. 12x36" (30x90cm)

Available

COPYRIGHT 2015 NATALYA SIMONOVA